TAUTEU –TÓTI

Het is najaar 1992 dat we als comité voor het eerst contact krijgen met een dorp van ongeveer 1000 inwoners in het Hongaarse deel van Roemenië met de naam Tauteu in het Roemeens en Tóti in het Hongaars.

We zijn via de stichting HOE hier terecht gekomen en na een kennismakingsgesprek met de predikant van dit dorp, Ds. Demeter Sandor en zijn vrouw Ilona met hun vier kinderen, besluiten we om hier in dit dorp via de Hongaars gereformeerde kerk te gaan helpen.

Op 25 maart 1993 vertrekt er dan voor het eerst een auto met hulpgoederen naar dit dorp. Na deze reis zullen er nog velen volgen en tot nu toe komen we nog steeds eenmaal per jaar hier met hulpgoederen.

In de achterliggende jaren mocht er veel gerealiseerd worden, we denken dan o.a. aan de bouw van een nieuwe pastorie, de restauratie van de kerk, het diaconale voedselproject voor schoolkinderen, speeltoestellen en meubelen voor de scholen, voedselpakketten voor de allerarmsten, ook de artsenpost werd niet vergeten en verschillende medische instrumenten werden hartelijk ontvangen.

Ook vakantiegroepen bezochten dit dorp verschillende jaren om te klussen en kinderen bezig te houden met evangelisatie en spelactiviteiten. Ook is er door de predikant van Waarder en enkele kerkenraadsleden in 2003 geld overhandigd aan Ds. Demeter voor een auto.

In het najaar van 2006 zijn de predikant en zijn vrouw voor het eerst in Nederland geweest dat gebeurde tijden zijn 25-jarig ambtsjubileum. Er is toen op bijzondere wijze aandacht geschonken aan deze gebeurtenis.

Ondanks de hulp in de achterliggende jaren blijft de vraag naar goederen nog steeds actueel. Daarnaast bekende de predikant dat zonder de leiding en besturing van God, die Waarder hier na toe leidde,dit alles nimmer plaats had kunnen vinden.

Er is dan ook een gedenksteen in de muur van de pastorie geplaatst die hieraan herinnert en waar de volgende tekst (vertaald) staat te lezen:

Gereformeerd predikanthuis Tóti
Gebouwd door Gods genade en tot Zijn eer
Door de offervaardigheid van de gemeente van Tóti en Waarder 1992 – 1995

Gij Heere, hebt het gesproken, en met Uw zegen zal het huis van Uw knecht gezegend worden in eeuwigheid.
2 Samuël 7 : 29
Volg ons op facebook

Wij plaatsen regelmatig nieuwe berichten

Stichting Waarder helpt Roemenië

ANBI fiscaal nummer: 1234.56.789
Rekeningnummer: NL82 RBRB 0941 6896 89


Copyright © 2021, Alle rechten voorbehouden.
Designed by: TinuX Design