Over ons

Het is net na Die Wende (1989) dat het comité “Waarder helpt Roemenië” zijn oorsprong krijgt. Na twee jaar mee te hebben gedraaid met een comité uit Dordrecht is het in 1992 dat we d.m.v. de stichting Hulp Oost Europa (HOE) een locatie krijgen toegewezen in het Transsylvanische deel van Roemenië in de provincie Bihor.

De naam van dit kerkdorp is Tauteu in het Roemeens en Töti in het Hongaars. In 1995 breiden we ons hulpgebied uit en krijgen we contact met de B.E.R. kerk in Timisoara en vanaf 1999 komt ook het weeshuis Otniël in Mosnița-Nouă daarbij.

In 2000 trekken we nog verder zuidwestelijker en komen terecht bij Casa Nehemia in het dorp Ostrovul Corbului in de provincie Mehidinți . Inmiddels zijn we een stichting geworden en zijn er ook contacten ontstaan met de B.E.R. kerk in Drobeta Turnu Sevrin.

Druppelsgewijs mocht er veel worden gerealiseerd in de achterliggende jaren, mede door financiële steun via de diaconie van de Ned. Hervormde kerk van Waarder en verder ook d.m.v. verschillende acties waaronder de jaarlijks terugkerende zangavond in het voorjaar, de koekactie en de goede doelenmarkt in het najaar. Ook mochten we drie jaar meedraaien met de rommelmarkt van Waarder.

Nog steeds worden de goederen met grote dank aanvaard en wordt met nadruk gezegd dat het nog steeds hard nodig blijft. Voor ons als stichting WHR een reden des te meer om ons daarvoor te blijven inzetten, denkend aan de woorden uit Mattheüs 25 vs. 40: En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

Arie van Eijk

Voorzitter

René Treur

Penningmeester

Rianne Boerefijn

Rien Neuteboom

Nike Dorchain
Volg ons op facebook

Wij plaatsen regelmatig nieuwe berichten

Stichting Waarder helpt Roemenië

ANBI fiscaal nummer: 1234.56.789
Rekeningnummer: NL82 RBRB 0941 6896 89


Copyright © 2021, Alle rechten voorbehouden.
Designed by: TinuX Design